Holistik Bakım Danışmanlığı

 

     Holistik  bakım; bireye bütüncül bir yaklaşımda bulunmak anlamındadır.
    Bunun büyüsü; doğa ile insanın ayrılmazlığında,  bedenin, ruhun ve kalbin tam bir armoni yani uyum içinde olmasında gizlidir. Bedenimizdeki bütün hücreler birbiriyle iletişim halindedir. Üzüntüler, stresler ya da mutluluklar birinden diğerine akar ve bütün benliğimizi etkiler. Bağışıklık sistemimiz, savunma mekanizmalarımız ve enerjimiz düşüncelerimizden, yaşadıklarımızdan etkilenir, zarar görür. Rumuzun ve bedenimizin birlikte sevilmeye, ilgiye, özene gereksinimi vardır.
     Sağlığıyla dost, kendisiyle barışık, fiziksel, düşünsel ve ruhsal gençliğini sürdüren bireyler olmanın yolu; kendine zaman ayırmak ve kendini sevmekten geçer. Yaşamdan zevk almak, yaşlılığa ve hastalığa meydan okumak için kendimize zaman ayırmalıyız.
Müzik Terapi
       Özellikle müziğin İnsan ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisi çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Bugün de birçok hastalığın tedavisinde giderek önem kazanan bir yöntem olmaya başlamıştır. Meme kanseri ameliyatlarından sonra yapılan hareket programlarında, otistik çocukların eğitiminde, yoğun bakım hastalarının iyileştirilmesinde,  psikolojik sorunların azaltılmasında ve  alzheimer tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle belli müzik türleri ile birlikte yapılan masaj uygulamalarından elde edilen sonuçlar mükemmeldir.
      Meme Kanseri  ameliyatlarından sonra müzik terapi ile birlikte yapılan kol egzersizleri lenf ödem gelişimini önlemede etkili olmaktadır. Danışmanlık ve eğitim programlarımız hastaya özel olarak planlanmaktadır.
          Alzheimer hastalarında özellikle hastalığın başlangıç döneminde müzik terapinin ajitasyonları ve unutkanlıkları azaltıcı etkisi yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Alzheimer hastalarına evde ve bakım evlerinde yaşam kalitelerini destekleyici eğitim hizmeti sağlıyoruz.
Akupunktur
      Holistik bakımda kullanılan yöntemlerden birisi olan akupunktur, vücutta belirli noktalara iğne batırmak suretiyle hastalıkların tedavisinde kullanılan bir metot olduğu gibi, ruhsal dinginlik ve arınma içinde uygulanmaktadır. Akupunktur noktalarına batırılan iğnelerle biyomanyetik, biyoelektrik ve biyokimyasal olaylar başlatılır. Bu metot  Çin’de 5 bin yıldır hastalık tedavisinde kullanılan, bilimsel bir tedavi yöntemidir. Ayrıca akupunktur ve müzik terapinin birlikte kullanıldığı uygulamalarda  mükemmel sonuçlar elde edilmektedir.
      Hedefimiz bireysel çözümlerle sağlığınızı, gençliğinizi ve mutluluğunuzu desteklemek. Danışmanlık hizmetlerimizle yaşama sanatını anlamanıza yardımcı olmak.
 
 

 

Yoruma kapalı.