Stoma Bakımı Danışmanlığı

 

 

             Stoma Yunancadan gelen bir kelime olup ‘açıklık’ veya ‘ağız’ anlamındadır.

      Barsak stoması, barsağın karın duvarına ağızlaştırıldığı açıklığa verilen isimdir. Stomalar geçici ya da  kalıcı olarak iki şekilde olmaktadır. Geçici olanlar, stoma açılmasını gerektiren durum ortadan kalktıktan sonra kapatılır, diğeri ise yaşam boyu kalır. Stomanın  açılması kişiden kişiye farklılık gösterse de, hastalar için fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden pek çok problemi beraberinde getirmektedir.

       Fizyolojik sorunlar arasında; deri problemleri, dışkı sızıntısı gaz ve koku oluşumu, yorgunluk, iştahsızlık, hazımsızlık, ishal, kabızlık görülebilmektedir. Hastalar en fazla koku ve dışkı sızıntısından rahatsızlık duymaktadırlar.

      Psikolojik sorunlar arasında ise beden görüntüsünde değişme ve sosyal sorunlar, sosyal izolasyon, depresyon, cinsel sorunlar, gibi durumlar yer almaktadır. Bu sorunların ortaya çıkması hastanın genel durumuna ve stomayı kabullenme durumuna göre farklılık gösterse de, genelde ameliyat sonrası dönemde hastaların stomaya tam olarak uyum sağlayabilmeleri için bir zamana gereksinimleri olmaktadır.

         Stoma destek programlarında ve danışmanlığında amaç; stomanın ortaya çıkardığı fiziksel ve psikolojik sorunları en aza indirmek hasta ve ailesini yönlendirmek, desteklemek, onlara rehberlik etmek ve eğitmektir. Bu destek ve rehberlik; fiziksel değişiklikler ve beraberinde ortaya çıkabilecek olası problemlerle baş etme açısından önemlidir.

      Biliyoruz ki; yaşı, cinsiyeti, sosyal İletişimi ne olursa olsun stomanın varlığı birey ve ailesi için büyük bir stres kaynağıdır. Bireyin ve ailenin bu stresle başa çıkabilmesi için yaşam kalitesinin yükseltilmesi çok önemlidir.

        Hasta hangi yaşta olursa olsun stoma yeni bir yaşam biçimi demektir.

    Hedefimiz; stoma açılması ile yaşamınıza giren fiziksel ve psikolojik sorunlara çözüm getirmek, komplikasyonları önlemek, sizi ve ailenizi desteklemek sosyal izolasyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

Danışmanlık hizmetlerimiz sizin yeni yaşamınızla uyum içinde olmanızı sağlamaya yöneliktir.  

Yoruma kapalı.